Trazando el mapa magnetico de NGC 1316 a traves de su sistema de cumulos globulares

Year2017
AuthorSesto, Leandro
AffiliationUniversidad Nacional de La Plata (UNLP)
CountryArgentina
Bibcoden/a
TelescopeGS
InstrumentGMOS-S
PartnerAR
ProgramGS-2008B-Q-54/GS-2009B-Q-65/GS-2013B-Q-24
Urlhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66051

Gemini Observatory Participants