A kilonova associated with GRB 070809

Year-Month2020-01
JournalNature Astronomy
AuthorJin, Zhi-Ping; Covino, Stefano; Liao, Neng-Hui; Li, Xiang; D'Avanzo, Paolo; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming
Bibcode2020NatAs...4...77J
TelescopeGN
InstrumentNIRI
ParticipantAU/UH
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliations
Program IDGN-2007B-Q-27

Gemini Observatory Participants