Distributions of Quasar Hosts on the Galaxy Main Sequence Plane

Year2016
JournalThe Astrophysical Journal Letters
AuthorZhang, Zhoujian, Shi, Yong, Rieke, George H., Xia, Xiaoyang, Wang, Yikang, Sun, Bingqing, Wan, Linfeng
Bibcode2016ApJ...819L..27Z
TelescopeGN
InstrumentHokupaa
PartnerDD
CountryOTHER
Program IDGN-2001B-DD-1, GN-2002A-DD-1

Gemini Observatory Participants