The dusty aftermath of the V1309 Sco binary merger

Year2013
JournalMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
AuthorNicholls, C. P., Melis, C., Soszyński, I., Udalski, A., Szymański, M. K., Kubiak, M., Pietrzyński, G., Poleski, R., Ulaczyk, K., Wyrzykowski, Ł., Kozłowski, S., and Pietrukowicz, P.
Bibcode2013MNRAS.431L..33N
TelescopeGS
InstrumentTRECS
PartnerJP
CountryUSA
Program IDGS-2010B-C-7

Gemini Observatory Participants