The dusty aftermath of the V1309 Sco binary merger

Year-Month2013-04
JournalMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
AuthorNicholls, C. P., Melis, C., Soszyński, I., Udalski, A., Szymański, M. K., Kubiak, M., Pietrzyński, G., Poleski, R., Ulaczyk, K., Wyrzykowski, Ł., Kozłowski, S., and Pietrukowicz, P.
Bibcode2013MNRAS.431L..33N
TelescopeGS
InstrumentTRECS
ParticipantJP
First author participant affiliationUSA
Any author participant affiliationsUSA/Chile
Program IDGS-2010B-C-7

Gemini Observatory Participants